Skip to main content

informace a rezervace

 

                                                               Od 22.7. 2024 do 11.8. 2024 je tělocvična mimo provoz.

                                        V této době budou v provozu pouze venkovní kurty bez využití šaten a WC.

                                                    Objednávky pouze na tel. čísle 605 959 600 

Pronájem tělocvičny a venkovních prostor při pořádání kulturních a společenských akcí.

 Ceník:

Velká tělocvična 1 hod. 350,-
Malá tělocvična 1 hod. 100,-

Všechny uvedené ceny jsou včetně 21 % DPH.

U všech akcí k ceně nájmu připočítáváme spotřebu energie.
Ceny stanoví obec Řepiště , jsou platné od 1. 1. 2012 do odvolání. Uvedené ceny jsou nejnižší možné, jsou kalkulovány pro průměrně náročné akce na 1 hodinu pronájmu, pokud není uvedeno jinak.
Pro plesy, velké společenské nebo komerční akce platí ceny smluvní.

Zvlášť znečištěné prostory, poškozený majetek čí další požadované služby se hradí samostatně. Pokud bude poškozeno sklo, bude jeho hodnota odečtena z vratné zálohy.

Upozornění pro organizátory větších akcí - nájemce prostor
Upozorňujeme pořadatele větších společenských akcí, že při účasti 200 osob je nutné zřízení 2-členné požární hlídky (při zahájení akce jsou jména a osobní údaje těchto osob uvedeny do požární knihy.) Ve všech prostorách tělocvičny je kouření zakázáno.
Rovněž je třeba na každých přítomných 50 osob stanovit jednoho pořadatele, který bude seznámen s provozním řádem, evakuačním plánem, hydranty, hlavními uzávěry vody a únikovými východy, a který bude zodpovědný za trvale volné přístupy k únikovým východům. Za dodržení těchto podmínek zodpovídá pořadatel-nájemce, který uzavírá smlouvu!!!

Cena a doba pronájmu se rozumí od času otevření prostoru (příprava akce) po vyklizení, předání prostoru (počítá se doba úklidu). V případě překročení sjednané doby začíná běžet čas další úhrady nájemného. Klíče od pronajatých prostor zásadně nepůjčujeme.

  • Přečteno: 5337