Tělocvična otevřena v omezeném režimu bez využití šaten a sprch.
V provozu jsou také venkovní kurty.
Objednávky pouze v provozní době na tel. č. 605 959 600
Děkujeme za respektování opatření.